Neįsiregistravimas PVM mokėtoju laiku nebėra kliūtis pasinaudoti PVM atskaita

close